Güneş Ülkesi Hakkında

Tişörtlerde Kültürel Mirasımız

Topraklarımızın mirasını geleceğe taşıyoruz

Evrensel uygarlığımız; farklı coğrafyalarda binlerce yıldır yaşamış insanoğlunun göçlerinden, seferlerinden, her türlü alışverişinden, etkileşimle, dönüşümle oluşmuş ve süzülmüş gelmiş büyük bir bilim, kültür ve sanat birikimidir.

Eski Yunanca “güneşin doğuşu” anlamındaki “anatolḗ” kelimesinden türeyen, “doğu”, “doğu ülkesi” anlamındaki Anadolu; insanlığın aydınlanmasının başladığı, uygarlığın doğduğu bölgede bulunmaktadır. Burada yaşayan bütün halkların mirasını, kültürler arası geçişleri ve bu toprakların evrensel uygarlık sahnesindeki “kaynak” niteliğindeki rolünü keşfetme yolculuğu, inanıyoruz ki herkese keyifli gelecektir.

Dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı’nın bulunduğu Ephesos antik kentinde, İ.Ö VII. yüzyılın son çeyreğinden başlayarak IV. yüzyıla kadar basılan kent sikkelerinin ön yüzlerinde her zaman arı kullanılmıştır. Artemis kültünde arı çok önemliydi. Kültün rahibeleri arasında sayılan Mellierai isimli rahibeler de adlarını “arı” anlamına gelen “melissa” dan almışlardır. Artemis bir “Kraliçe Arı” idi. Arı; onun, Ephesos’un ve dolayısıyla Ephesoslu savaşçıların amblemi idi. Arı figürü onların kalkanlarında da yer alıyordu. Desenimizde kullandığımız sikke, İzmir Arkeoloji Müzesine kayıtlı koleksiyoner Fatma Paker’e aittir.

2007’den bugüne

GÜNEŞ ÜLKESİ” Türkiyemizdir, güzel güneşin altında binlerce yıllık kültürü ve bereketiyle duran topraklarımızdır. Desenlerimiz, 2007’den beri mirasımıza sahip çıkma amacıyla tasarlanmaktadır.